20 juli 2022 Pieter van Dijk

Ton en José – duurzaam in Silvolde

'het voelt als een warme deken'

Ton en José Smeenk bewonen sinds een jaar deze duurzame woning in Silvolde.
Van Nature Duurzaam bouwde voor het dit duurzame huis: van fundering tot de nok met duurzaam materiaal opgebouwd. Oftewel: ‘bio-based’ wonen. Laurens Schasfoort kwam ’toevallig’ in contact met Ton en José en in nauwe samenwerking met architect Dick van Aken werd dit prachtige huis gerealiseerd. In november nemen Ton en José deel aan de Duurzame Huizen Route. Daar vertellen ze met plezier over het woongenot van de woning.